Ocena brak

HUMAN POTENTIAL MOVEMENT (HPM)

Autor /Ubald Dodano /13.01.2013

Ruch ukrytych potencjalnych możliwości ludzkich. Intelektualny ipraktyczny prąd i kierunek poszukiwań nowych możliwości tkwiących wczłowieku, przytłumionych przez skostniały, sformalizowany i pozostającypod dyktatem techniki i mitu o dobrobycie, styl życia. Nurt ten wywodzisię z podstaw psychologii humanistycznej i nawiązuje do holistycznejfilozofii orientalnej. Szerokie podstawy tego kierunku, któryniewątpliwie jest bardzo bliski wielu przedstawicielom medycynyniekonwencjonalnej, opisał pięknie Fritjof Capra w książce - "Punkt Zwrotny".

Podobne prace

Do góry