Ocena brak

HOWARD JOHN

Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012

ur. 2 IX 1726 w Enfield k. Londynu,
zm. 20 I 1790 w Chersoniu (Ukraina), inspirator reform więziennictwa.

Podróżując do Portugalii dostał się do niewoli franc, co
zwróciło jego uwagę na stan więzień i skłoniło do działań na
rzecz reform więziennictwa; po zbadaniu więzień angielskich
ogłosił The State of the Prisons England and Wales (Lo 1777);
interweniował w parlamencie wpływając na polepszenie losu
więźniów; odwiedzał więzienia w całej Europie (m.in. 1790
wizytował więzienie w Warszawie, które ocenił krytycznie);
swoimi pismami dał początek reformom więziennictwa w Europie
i Ameryce.

H. postulował reformy zmierzające do
przystosowania więźnia po odbyciu kary do życia w społeczeństwie;
kładł nacisk na wychowanie mor. i rei. (—» więzienne
duszpasterstwo) oraz na rolę pracy w czasie pobytu w
więzieniu; zalecał także podział więźniów wg wieku i stopnia
demoralizacji; główne postulaty H. to: ustanowienie stałego
nadzoru penitencjarnego, urzędu sędziego pokoju oraz programu
nadzoru o charakterze społ. (justitie-ombudsman),
utrzymywanie więzi między społeczeństwem a zakładem penitencjarnym
oraz udoskonalenie wyposażenia więzień; konkretnym
rezultatem tych zaleceń jest organizacja tzw. więzienia
celkowego.

 

G.F.R. Barker, DNB X 44-48; T. Szymanowski, S. Ziembiński, Idea Johna H. a problemy współczesnej praktyki penitencjarnej w Polsce, Państwo i Prawo 3(1978) z. 3, 59-70; J. Sliwowski, John H. a współczesne kierunki polityki penitencjarnej, tamże 71-78; B. Holyst. Wpływ idei Johna H. na polską myśl i praktykę penitencjarną, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 12(1981) 257-266.

Podobne prace

Do góry