Ocena brak

HOTH HERMANN (1885-1971) - generał

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Oficer armii niemieckiej od 1905 r., w 1938 r. objął dowodzenie XV kor­pusem armijnym (zmotoryzowa­nym), który w czasie walk w Pol­sce w 1939 r. wchodził w skład 10 armii. W kampanii zachodniej w 1940 r. dowodził nadal tym kor­pusem, a następnie XXXIX korpu­sem pancernym w składzie 4 armii. W końcu 1940 r. objął dowództwo 3 grupy pancernej, przekształconej w 3 armią pancerną, z którą rozpo­czął zwycięski marsz w wojnie przeciw ZSRR, w ramach Grupy Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte"). Od października 1941 r. do czerwca 1942 r. dowodził 17 armią w ramach Grupy Armii „Południe" („Siid").

Od czerwca 1942 r., jako dowódca 4 armii pancernej brał udział w marszu na *Stalingrad, a od 22 listopada w ramach Grupy Armii „Don" dowodził uderzeniem, którego celem było odblokowanie 6 armii gen. Friedricha von *Paulu-sa. 4 armia poniosła ciężkie straty, a mimo to w lipcu 1943 r. brała udział w bitwie pod *Kurskiem, po której od listopada tego roku Hoth pozostawał w dyspozycji dowódz­twa wojsk lądowych. Uznany za winnego zbrodni wojennych przez Międzynarodowy Trybunał Wojsko­wy w *Norymberdze i skazany na 15 lat więzienia, wyszedł na wol­ność w 1954 r.

Podobne prace

Do góry