Ocena brak

HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Węgierski oficer, dowódca floty au-stro-węgierskiej w czasie I wojny światowej, w 1919 r. zorganizował oddziały wojskowe do walki z Wę­gierską Republiką Rad. W 1920 r. objął urząd regenta, stając się fak­tycznym dyktatorem Węgier. Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się w latach trzydziestych i utrzymywać popraw­ne stosunki z państwami demokracji zachodniej. We wrześniu 1939 r. nie zgodził się na przemarsz wojsk nie­mieckich przez terytorium Węgier, okazywał sympatię polskim wła­dzom i uchodźcom.

Jednakże obawa przed komunizmem skierowała go do obozu faszystowskiego i 20 listo­pada 1940 r. przystąpił do *paktu trzech (Niemcy, Włochy, Japonia), a w kwietniu 1941 r. wojska węgier­skie wzięły udział w agresji na Jugo­sławię. W czerwcu 1941 r. wypo­wiedział wojnę Związkowi Radziec­kiemu, a w grudniu Stanom Zjedno­czonym. W miarę narastania klęsk niemieckich starał się zdystansować od sojusznika i w marcu 1944 r. podjął negocjacje z zachodnimi mocarstwami. W ich następstwie Niemcy rozpoczęli okupację Wę­gier.

16 października 1944 r. pu­blicznie wystąpił wobec Związku Radzieckiego z propozycją zawie­szenia broni, jednakże w wyniku akcji Ottona *Skorzenego, który uprowadził jego syna, zmuszony był wycofać się z tej propozycji. 16 paź­dziernika został uwięziony przez Niemców. Od 1949 r. przebywał w Portugalii.

Podobne prace

Do góry