Ocena brak

Homo sapiens

Autor /Zecer Dodano /31.01.2012

Gatunek homo sapiens, do którego wszyscy należy­my,pojawił się na ziemi około 400 tysięcy lat temu. Dorosły przedstawiciel gatunku homo sapiens ma mózg o pojemności około 1400 cm3. Mimo braku niepodważalnych dowodów naukowcy zgadzają się, że niemal na pewno gatunek nasz wyewolu­ował z homo erectus. Szczególnie trudno jest okre­ślić, czy konkretne szczątki należały do przedsta­wiciela gatunku homo erectus, czy już do homo sapiens. Nawet bowiem w obrębie jednego gatun­ku, w różnych regionach geograficznych występo­wały znaczne różnice osobnicze.
Gdzieś pomiędzy 250 a 40 tysiącami lat temu, czyli nieco przed ostatnią epoką lodowcową, Euro­pa i zachodnia część Azji zdominowane zostały przez człowiek neandertalskiego. Był on dosko­nale przystosowany do panujących wówczas na tych obszarach surowych warunków klimatycz­nych. Miał silnie rozwinięty układ kostno-mięśniowy, był znacznie wyższy i około dwa razy sil­niejszy od człowieka współczesnego. Miał bardzo duży, w porównaniu do naszego, nos, który pozwa­lał mu na efektywną gospodarkę cieplną w mroź­nym klimacie. Objętość jego mózgu była większa nawet niż u homo sapiens.
Wszystko wskazuje na to, że neandertalczyk był jednak ślepą uliczką ewolucji. Wiadomo bowiem, że pierwsi przedstawiciele współczesnego gatunku homo sapiens, tak zwany człowiek z Cro-Magnon, pojawili się w Europie około 25 tysięcy lat temu, a zatem około 15 tysięcy lat po schyłku epoki neandertalczyków. Przodkowie człowieka współ­czesnego byli więc w Europie „imigrantami". Naj­wyraźniej ludzie nie wyewoluowali z neander­talczyka tylko ze wspólnych przodków - homo erectus. Niewykluczone, że czasami homo sapiens mogli się krzyżować z neandertalczykami.

Podobne prace

Do góry