Ocena brak

Hominidy

Autor /Zecer Dodano /31.01.2012

Jedne z najstarszych śladów człowiekowatych (ho­minidów), i to w sensie dosłownym, pochodzą sprzed około 3,6 mln lat. W 1976 roku Mary Leakey, pochodząca z rodziny słynnych antropolo­gów, odkryła w Leatolil w Tanzanii ślady dziecka i dwóch dorosłych australopiteków. Ślady stóp zo­stały odciśnięte w popiele wulkanicznym. Na pod­stawie ich układu oceniono, że nie należały one do małp, lecz do człowiekowatych.
Istoty te poruszały się w pozycji wyprostowa­nej. Ich stopy zakończone były krótkimi palcami, paluch nie był przeciwstawny w stosunku do pozo­stałych palców nogi. Wyraźnie ukształtowany był również łuk stopy, na podstawie głębokości śla­dów oceniono również, że rozkład ciężaru ciała był typowy dla hominidów. Układ odcisków stóp wskazywał również, że istoty te potrafiły stawiać duże kroki, ta cecha jest typowa dla człowieka.

Podobne prace

Do góry