Ocena brak

HOME FLEET - flota macierzysta

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Najsilniejsza część brytyjskich sił morskich, przeznaczona do ochrony wysp, żeglugi, blokowania szlaków morskich niemieckich okrętów wo­jennych i statków handlowych oraz niszczenia jednostek niemieckich. We wrześniu 1939 r. Home Fleet liczyła 8 pancerników i krążowni­ków liniowych, 2 lotniskowce, 16 krążowników, 17 niszczycieli i wie­le mniejszych jednostek. W czasie wojny jej dowódcami byli adm. Charles M. Forbes (do grudnia 1940), adm. John C.Tovey (do maja 1943), następnie adm. Bruce Fraser (do lipca 1944) i adm. H. Moore (do końca wojny). Główną bazą (od 1914 r.) była zato­ka Scapa Flow na Orkadach. W no­cy z 14 na 15 października 1939 r. przedostał się tam U-47 i storpedo­wał pancernik *Royal Oak.

W oba­wie przed następnymi atakami okrę­ty Home Fleet wycofano ze ScapaFlow i skierowano do Rosyth, Clydei Loch Ewe, co utrudniło im wy­konywanie jednego z głównych zadań, jakim była ochrona szlaków z Morza Północnego na Atlantyk. W marcu 1940 r., gdy baza Scapa Flow została odpowiednio zabezpie­czona, powróciły do niej jednostki Home Fleet.

Podobne prace

Do góry