Ocena brak

Holograficzny model pamięci

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

holograficzny model pamięci - model oparty na metaforze hologramu, czyli metody utrwalania obrazów trójwymiarowych ze wszystkimi cechami przestrzennymi na płytce fotograficznej, tak że w każdym jej punkcie przechowywana JGvSt pełna informacja 0 holografowanym obiekcie; stwarza to możliwość rekonstrukcji całego obrazu z najbardziej elementarnych części hologramu. Według h.m.p. funkcjonujący w mózgu system holograficzny przechowuje olbrzymią liczbę „kopii" tego samego przedmiotu bądź zdarzenia w odległych od siebie częściach kory, a każda „kopia" zawiera pełny opis zapamiętanego przedmiotu bądź zdarzenia. W sytuacji przypominania, jeżeli bodziec zewnętrzny jest podobny do wzorca zakodowanego w pamięci, w mózgu reaguje cały zbiór połączonych ze sobą komórek, dzięki czemu następuje rozpoznanie obiektów zewnętrznych. Gdy do mózgu dochodzi nowa, nie znana informacja, następuje analiza jej elementów składowych, wyróżnienie dzięki kryteriom funkcjonującym w systemie poznawczym elementów znanych i nie znanych i dopiero z nich tworzy się nowa całość. H.m.p. wyjaśnia lakie cechy pamięci, jak plastyczność i łatwość rozpoznawania; według h.m.p. człowiek ma zdolność nnlychmiastowej identyfikacji olbrzymiej liczby znanych mu osób i przedmiotów z dowolnej odległości i pod dowolnym kątem widzenia, a po ich rozpoznaniu potrafi szybko odtworzyć znaczną liczbę posiadanych o nich informacji. 

Podobne prace

Do góry