Ocena brak

Holizm w pielęgniarstwie

Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014

(-, holism in nursing); łączy w sobie: filozofię h. (—» holizm), —► istotę zindywidualizowanego pielęgnowania (—»■ proces pielęgnowania), założenia ogólnej teorii systemów i systemowego podejścia w pielęgniarstwie (—■> modele pielęgniarstwa, np.: Betty Neuman, Callistty Roy). Oznacza: 1) jednakowe zainteresowanie wszystkimi sferami funkcjonowania człowieka (biologiczna, psychiczna, społeczna, duchowa, kulturowa); 2) traktowanie każdego człowieka, bez względu na zmienne demograficzne (płeć, wiek, pochodzenie itd.) i medyczne (zdrowy, zagrożony chorobą, chory, niepełnosprawny) jako nierozerwalnej całości/ /jedności. H. w p. w/ymaga od pielęgniarki: szerokiej wiedzy i dobrych umiejętności praktycznych, świadomości istoty pielęgnowania człowieka jako całości (z założenia niedającej się zredukować do mniejszych całości), świadomości konsekwencji wynikających z prób re-dukcjonistycznego podejścia do podmiotu opieki. (J.G.-J.)

Podobne prace

Do góry