Ocena brak

HOLANDIA, Nederland

Autor /Irmina Dodano /19.10.2012

Franc. Pays-Bas, państwo w Europie
Zach. nad M. Północnym, graniczące z Niemcami i Belgią,
obejmujące pn.-wsch. część hist. —» Niderlandów, o pow.
41 785 km2 , 1990 liczyło 14,61 min mieszk., w tym 5,56 min
katolików; jego początki sięgają 2. poł. XVI w., gdy 1579 pn.
prowincje niderl. zawarły unię w Utrechcie, 1581 oderwały się
od Hiszpanii, a 1588 ogłosiły się Republiką Zjedn. Prowincji
Niderlandów;

1795 zajęte przez Francję przyjęły nazwę Republiki
Batawskiej, a 1806 Królestwa H.; Kongres Wiedeński
(1815) utworzył Królestwo Zjedn. Niderlandów; objęło ono
także pd. Niderlandy, które 1830 przekształciły się w Królestwo
Belgii (—» Belgia); pn. część przyjęła 1848 formę królestwa
konstytucyjnego, które od głównej prow, kraju zwykło się
określać w niektórych językach, m.in. w pol. jako H.

Podobne prace

Do góry