Ocena brak

HOFMANN MELCHIOR

Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012

ur. 1500 w Schwäbisch Hall,
zm. 1543 w Strasburgu, niem. kaznodzieja, anabaptysta.

Podjął pubi, działalność kazn. bez teol. przygotowania; po
nieudanej misji w krajach nadbałtyckich (Estonia 1525,
Szwecja 1526, Dania 1527) H. udał się do Wittenbergi, a
później do Magdeburga; 1529 skontaktował się z —» anabaptystami
w Strasburgu, gdzie przyjął ponowny chrzest; 1530
rozwinął działalność mis. w Niderlandach i pn. Niemczech
(w Emden ochrzcił ponad 300 osób); kreując siebie na jednego
z dwóch apokalipt. świadków (Ap 11,3), zapowiedział na
1533 nadejście 1000-letniego królestwa, a Strasburg ogłosił
nowym Jeruzalem, miastem wesela Baranka. Zainicjowany
przez H. rewolucyjny anabaptyzm był kontynuowany przez
jego zwolenników zw. melchiorytami. Ostatnie 10 lat życia
H. spędził w więzieniu w Strasburgu.

H. jest autorem, pisanych w konwencji ezoteryczno-entuzjastycznej,
komentarzy bibl. - Auslegung des 12. Kapitel Daniel
(Str 1526), Auslegung des Evangelium von 2. Advent (Str
1526), Auslegung der Offenbarung des Johannes (Str 1530),
Auslegung des Römerbriefs (Str 1533). Propagując —» chiliazm,
dokonał periodyzacji historii Kościoła: od czasów
apost. do panowania papieża, czas nieograniczonej władzy
pap., przełom czasu wraz z wystąpieniem J. — Husa i reformacji
(Von der reinen Furcht Gottes, Str 1533);

odrzucając
hierarchię Kościoła, H. uznawał 2 sakramenty: chrzest dorosłych
oraz Eucharystię; nauczał o 2-stopniowym usprawiedliwieniu
(wysłużone przez Chrystusa, wypracowane przez człowieka);
w chrystologii opowiadał się za —» monofizytyzmem.

 

A. Hegler, RE VIII 222-227; R.U. Montini, ECat VI 1455; P. Kawerau, Melchior H. als religiöser Denker. Haarlem 1954; G.H. Williams, Spiritual and Anabaptist Writers, Ph 1957; K.G. Steck, EKL II 182; P. Kawerau, RGG III 422-423; W. Schatz, LThK V 426; G.H. Williams, The Radical Reformation, Ph 1962; G.W. Forell, NCE VII 45; P. Kawerau, NDB IX 389-390; J. Stayer, The Anabaptists and the Sword, Lawrence 1972, 19762 , 203-328; BBKL II 974-978 (bibliogr.); K. Deppermann, Melchior H. Soziale Unruhen und apokalyptische Visionen im Zeitalter der Reformation. Gö 1979 (bibliogr.); J.A. Oosterbaan, Een doperse Christologie, NThT 35(1981) 32-35; W.O. Packull, A Hutterite Book of Medieval Origin Revisited, Mennonite Quarterly Review 56(1982) 147-168; S. Voolstra. Het Woord is Vless geworden. De Melchioritisch-Menniste Incarnatieleer. Kam 1982; W.O. Packull, Melchior H. - A Recanted Anabaptist in Schwäbisch Hall?, tamże 57(1983) 83-111; K. Deppermann, TRE XV 470-473.

Podobne prace

Do góry