Ocena brak

HOEPNER ERICH (1886-1944) - generał

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Niemiecki oficer, w czasie walk w Polsce w 1939 r. i we Francji w 1940 r. dowodził XVI korpusem,następnie był dowódcą 4 grupy pan­cernej przekształconej w 4 armiępancerną, która w czasie walk nafroncie wschodnim w 1941 r., wrazz 2 armią pancerną gen. Heinza *Guderiana doszła do przedmieść Moskwy.

W grudniu 1941 r. Adolf Hitler obarczył go, wśród innych najwyższych dowódców, winą za niepowodzenia pod Moskwą, po­zbawił stanowiska, prawa noszenia munduru i odznaczeń oraz upraw­nień emerytalnych (Hoepner samo­wolnie skrócił swój odcinek frontu). Po zamachu lipcowym w 1944 r., w którym brał aktywny udział (spi­skowcy przewidywali, że obejmie stanowisko dowódcy wojsk zapaso­wych), został aresztowany i 8 sierp­nia 1944 r. powieszony.

Podobne prace

Do góry