Ocena brak

HLINKA ANDRZEJ

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

ur. 27 IX 1864 w Černovej (Słowacja),
zm. 16 VIII 1938 w Ruźomberku (Słowacja), działacz
społeczno-narodowy.

Po święceniach kapł. (1889) działał na
rzecz rozbudzenia świadomości nar. Słowaków i w ruchu abstynenckim; 1897 założył dziennik „Ludóve Noviny"; od 1905
był prob, w Ružomberku; wtedy też założył Słowacką Partię
Lud., z ramienia której posłował do parlamentu w Budapeszcie;
1906-10 był więziony za działalność przeciwko madziaryzacji;
początkowo związany z Węg. Partią Lud., skupiał działaczy
słowac, stając na gruncie związków z Węgrami; 1918
założył Chrzęść. Słowacką Partię Lud. (od 1925 zw. Hlinkową
Słowacką Partią Lud.), będąc zwolennikiem integracji polit,
i etnicznej z Czechami;

od 1919 wydawał pismo „Slovák";
jako konsekwentny zwolennik autonomii Słowacji sprzeciwiał
się nacjonalistycznym posunięciom rządu czes.; 1917
otrzymał godność protonotariusza apost.; pośm. wydano jego
Meditazioni di H. a Mirov (R 1942).

 

K. Sidor, Andrzej H.. Pressburg 1934; A. Fagula, Andrzej H., Pressburg 1944; C. Sidor, ECat VI 1448-1449; J. Papin, LThK V 395; R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Wr 1969; H. Ślapnicka, Die Kirchen in der Ersten Republik,w: Bohemia Sacra, D 1974, 333-345; Y. Jelinek, The Parish Republic. H. Slovak People's Party, 1939-1945, Boulder 1976; D.H. El Mallakh, The Slovak Autonomy Movement 1935-1939, Boulder 1979; Y. Jelinek, The Lust for Power. Nationalism, Slovakia and the Communists 1918-1948, Boulder 1983.

Podobne prace

Do góry