Ocena brak

HITTORP MELCHIOR

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

ur. ok. 1525 w Kolonii, zm. 1584
tamże, wyd. źródeł liturgicznych.

Był kanonikiem przy Mariengarten w Kolonii, a od 1583
dziekanem przy kościele św. Kuniberta; broniąc liturgii kat.
przed protestantami, wydal (pod wpływem J. Pameliusa) ceniony
do dziś zbiór pism liturg. De divinis catholicae Ecclesiae
officiis (Kö 1568), zawierający dzieła m.in. Izydora z Sewilli,
Pseudo-Alkuina, Amalarego z Metzu i Rabana Maura oraz
część rzym.-germ, pontyfikału, powstałego ok. 950 w Moguncji
(u H. występuje jako Ordo romanus antiquus);

nowego
wyd. zbioru H., poszerzonego m.in. o dzieła Piotra Damiani
i Honoriusza z Autun, dokonał 1591 G. Ferrari; zbiór H.
wszedł nast. do Magna bibliotheca (X, Kö 1618) M. de la Bignè
i stał się prototypem późniejszych zbiorów liturgicznych.

 

M. Andrieu. Melchior H. et T„Ordo romanus antiquus", EL 46(1932) 4-22; P. de Puniet, Das Römische Pontifikále, Kl 1935, I 39-43; Righetti I 69-70; A. Franzen, LThK V 394-395; A.G. Martimort, L'Eglise en prière. Introduction à la liturgie, P 1961, 890; M. Noirot, Catholicisme V 816; BBKL II 902.

Podobne prace

Do góry