Ocena brak

HISZPAŃSKA ARMIA JÓZEFA BONAPARTEGO, armia hiszp. walcząca po stronie Francuzów

Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013

Po bitwie pod Baylen i opuszczeniu Madrytu Józef Bonaparte wycofał się do Vitorii, gdzie na polecenie brata przystąpił do formowania własnej armii. Jesienią 1808 zaczęto organizować p. grenadierów gwardii złożony z 2 bat., który 8 V 1809 rozbudowano, tworząc 1 p. grenadierów gwardii i 1 p. tyralierów gwardii. Wkrótce powstał 1 p. fizylierów gwardii. W skład gwardii weszły też p. huzarów, komp. art. pieszej, komp. art. konnej, 2 komp. pociągu, 2 szwadrony gwardii honorowej oraz komp. halabardników. Rekrutację przeprowadzono wśród dawnych żoł. hiszp.

14 XII 1808 Józef Bonaparte podpisał dekret o sformowaniu ppl. pod nazwą Royal Etranger. Miał on 4 bat. liniowe i 1 zakładowy. Wkrótce powstał p. Royal Irlandais. W obu tych pułkach służyło sporo cudzoziemców - m.in. Irlandczyków - od dawna zamieszkałych w Hiszpanii. Włączano tu także franc. żoł., którzy przez pewien czas znajdowali się w hiszp. niewoli, o ile nie trwała ona dłużej niż rok. Zakładano, że jeniec nie zdążył jeszcze wówczas „sercem przejść na stronę nieprzyjaciela”.

W I 1809 przystąpiono do organizowania 1, 2 i 3 ppl., każdy po 2 bat. Do 1813 powstało - przynajmniej teoretycznie - 7 takich regimentów: 1 -Madrid, 2 - Toledo, 3 - Sevilla, 4 - Soria, 5 - Granada, 6 - Malaga i 7 - Cordoba. Równocześnie uformowano 2 pułki piech. lekkiej: 1 - Castilla i 2 - Murcia. Odrębną jednostkę stanowił p. Jo-seph-Napoleon, zorganizowany z tej części dyw. gen. La Romany, która nie zdążyła załadować się w 1808 na ang. okręty. P. ten był włączony do WA i nie walczył w Hiszpanii.

Kaw. składała się z 6 p. ciężkiej jazdy oraz 2 szwadronów Lanceros de la Mancha, wzorowanych na poi. ułanach nadwiślańskich, którzy dostarczyli instruktorów.

Armia Józefa Bonapartego uważana była przez Hiszpanów za formację kolaborancką, napływ ochotników był więc znikomy. W większości składała się z Francuzów bądź cudzoziemców, nigdy też nie przekroczyła siły jednej franc. dyw. W bitwie pod Vitorią liczyła 248 ofic. i 5390 żoł. Służący w niej żoł. dezerterowali przy lada okazji, dlatego też nie powierzano jej poważniejszych zadań.

Podobne prace

Do góry