Ocena brak

Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Elity przed Pareto:

  • Religijne

  • Wojownicy

  • Arystokracja

  • Oligarchia

  • Neto i merytokracja – XIX w. o przynależności do elit decydują cechy osobowościowe i wykształcenie

  • XIX/XX w. Pareto wyróżnia elity polityczne

Ateny: demokracja ekskluzywna (wyłączająca), elitą była Rada 500, Archonci wybierani spośród arystokratów oraz mniejszość obywateli zajmująca kluczowe stanowiska w administracji także mająca korzenie arystokratyczne lub spory majątek

Podobne prace

Do góry