Ocena brak

Historia Wybranych Doktryn Politycznie niePoprawnych: Platon

Autor /Seller002 Dodano /09.09.2007

Historia Wybranych Doktryn Politycznie niePoprawnych

PLATON

Przede wszystkim „Państwo platońskie” (punkt 4, ppkt c.), ale kazał zrobić całego Platona

I.O nim:
pochodził z rodu szlacheckiego
prawdziwe imię Arystokles
twórca akademii platońskiej

II.Poglądy
1.Nauka o ideach
a)Idea, czyli nowy rodzaj bytu
Idea – nowy rodzaj bytu (np.: u Platona Idea, u Demokryta atomy, u Pitagorasa liczby)
w pojęciach zawarta jest wiedza pewna i bezwzględna. Własnością pojęć jest ich jedność i stałość. Przedmioty, wedle których są budowane muszą mieć te same właściwości. Niestety żaden ze znanych bytów tych cech nie posiada wiec musi to być jakiś nowy byt. Ten byt to idea (stąd idealizm). Przykład: przedmiotem pojęcia piękno jest IDEA piękna
byt u Platona częściowo zmienny (rzeczy), częściowo nie zmienny (idee) – dualizm idei i rzeczy:
idee
+ istnieją
+ są niezniszczalne
+ nie zmienne
+ są doskonałe
+ nie jest ani bytem psychicznym ani fizycznym, są nieznane
+ widzimy obecność idei w rzeczach
rzeczy
+ nie istnieją, co najwyżej stają się
+ są zniszczalne
+ są zmienne
+ nie są doskonałe, są tylko czymś na kształt cieni dla idei
stworzenie świata – z materii wg Idei:

b)Stworzenie świata i nauka o przyrodzie:
przyczyny sprawcze świata (powstanie świata)
Demiurg – stworzył świat
Idee – Demiurg stworzył świat na kształt idei
Materia – z niej został stworzony świat (nieograniczona, nieskończona, nieokreślona, może przyjmować różne kształty, świat powstał gdy Demiurg nadał materii kształt)
reguły rządzące światem:
zasadą budowy wszechświata jest ład i harmonia więc rządzi nim rozum
świat posiada najdoskonalszy kształt – kulisty i najdoskonalszy ruch – okrężny
świat jest zbudowany z materii
wszystkie planety posiadają duszę
pierwotnie świat był doskonały, lecz zaczął się degenerować
wszechświat ma w sobie źródło ruchu, więc ma duszę

2.Dusza – synteza nadziemskiego demona i rodzaju materii.
Funkcje duszy:
biologiczne:
+ czynnik życia, bez niego ciało jest martwe
+ jest tym co się samo wprawia w ruch, życie polega na tym, że istota, która je posiada jest źródłem samorzutnego ruchu
+ jest przeciwieństwem materii (materia jest bezwładna, dusza się porusza)
poznawcze (poznanie jest funkcją duszy - przy pomocy narzędzi takich jak zmysły i ciało)
+ dusza poznaje: byt, różność, tożsamość, podobieństwo
+ zmysły są dla duszy narzędziami poznania, dzięki nim dusza może poznać: kolory, smaki, dźwięki
religijna (tu sprzeczność, jeśli dusza jest bytem ziemskim, to jest złączona z ciałem, a nie może być wg Platona, jeśli nie jest złączona z ciałem to nie może współpracować ze zmysłami. Platon operował zatem dwoma pojęciami duszy – szerszym: czynności zmysłowe i węższym: sam rozum):
+ nieśmiertelny pierwiastek w człowieku
+ wprawia w ruch
dusza a ciało – dualizm duszy i ciała:
dusza jest
+ niematerialna
+ jest oddzielona od ciała
+ jest jednolita (w węższym znaczeniu podzielił ją jednak na: zmysłową, rozumną i impulsywną, oraz sprawiedliwą – łączącą je)
+ jest doskonalsza od ciała, ciało jest jej podległe.

Podobne prace

Do góry