Ocena brak

HISTORIA I TEORIA LITERATURY. Studia

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

HISTORIA I TEORIA LITERATURY. Studia, seria IBL PAN, wyd. w Warszawie przez PIW od 1961, red. m. in. przez M. Janion i M. Żmigrodzką. Obejmuje prace naukowe z zakresu szeroko pojętej wiedzy o literaturze (do 1967 odrębne podserie dla teorii i historii literatury), poświęcone poszczególnym pisarzom (np. O powieściach Fryderyka Skarbka K. Bartoszyńskiego, Maurycy Mochnacki K. Krzemieniowej-Ojak, zbiór. Cyprian Norwid, Orzeszkowa M. Żmigrodzkiej, Twórczość Jana Kasprowicza J.J. Lipskiego, Twórczość Leśmiana J. Trznadla, zbiór. Studia o Leśmianie, U podstaw liryki Leopolda Staffa J. Kwiatkowskiego), dziełom („Pan Tadeusz" K. Wyki, Historia i profecja. Studium o ,.Księgach narodu i piel-grzymstwa" Z. Stefanowskiej, ,,Beniowski" S. Treugutta), okresom, nurtom i generacjom lit. (Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku J. Kamionkowej, O nową sztukę H. Zaworskiej, Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia Z. Jastrzębskiego, Legenda romantyczna i szydercy M. Piwińskiej, zbiór. Literatura a współczesne przemiany społeczne, Literatura polska wobec rewolucji), ponadto ogólnej tematyce badań lit. i wybranym zagadnieniom teoret. (Próba teorii wiersza polskiego M. Dłuskiej, 0 kryteriach realizmu w badaniach literackich A. Brodzkiej, zbiór. Poetyka i matematyka, Proces historyczny w literaturze i sztuce)

Podobne prace

Do góry