Ocena brak

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Autor /lol Dodano /18.02.2011

Rodzaje i gatunki filmu

Wielu wybitnych teoretyków literatury i filmu, jak np. Bolesław W. Lewicki, traktuje twórczość filmową jako drugi nurt piśmiennictwa epickiego, dramatycznego, lirycznego, publicystycznego oraz naukowego i dydaktycznego. Podział na gatunki i rodzaje piśmiennictwa budzi kontrowersje wśród teoretyków literatury, toteż podział filmów na rodzaje i gatunki również wywołuje ostre spory teoretyczne. Niemniej, nie wdając się tu w bliższe referowanie istoty tych sporów, można przyjąć za B. W. Lewickim podział filmów na wymienione powyżej rodzaje, których odpowiednikami w filmie są nazwy: fabularny, poetycki, dokumentalny i naukowo-dydaktyczny. Nazwy te odpowiadają podstawowym rodzajom piśmiennictwa.

Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

Do rodzaju fabularnego należą utwory filmowe, które odpowiadają powieści i noweli w literaturze, a także dramatom, tragediom, komediom, farsom i komediom muzycznym. Gdyby pod względem zasięgu

1 zadań społecznych przyrównać cały film do piśmiennictwa, to filmfabularny należałoby nazwać „beletrystyką na ekranie".

Nazwafilm fabularny" jest nadrzędna w stosunku do gatunków filmowych, oznacza, bowiem cały rodzaj twórczości. W miarę rozwoju sztuki filmowej rodzaj ten zaczął się dzielić na wiele gatunków: filmy historyczne, westerny, komedie, utwory sensacyjno-kryminalne, melodramaty, utwory przygodowe itp. W filmie współczesnym — podobnie jak w literaturze — gatunki czyste występują bardzo rzadko.

Film poetycki stanowi nadrzędny rodzaj filmowy. Filmy tego rodzaju apelują głównie do uczuć odbiorcy, operują poetyckimi metaforami. Do tego rodzaju filmowego zaliczane są również filmy eksperymentalne oraz surrealistyczne.

Film dokumentalny dzieli się na wiele gatunków odpowiadających różnym gatunkom publicystyki. Do podstawowych gatunków filmu dokumentalnego należą: reportaż, kronika, felietony, eseje itp.

Film naukowo-dydaktyczny dzieli się również na wiele gatunków, jak film naukowy, oświatowy, lekcyjny, instruktażowy itp

 

Podobne prace

Do góry