Ocena brak

Historia budowy zbiornika w Czorsztynie

Autor /WTLGFSOIYP Dodano /12.10.2006

2. Historia budowy
Początki budowy Zbiornika sięgają 1964 roku, kiedy to Komitet Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podpisał uchwałę w sprawie gospodarki wodnej w dorzeczu Dunajca. Cztery lata później wstepny projekt ZZW Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne zostal zatwierdzony przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów. W 1969 rozpoczęto inwestycję a w roku następnym podzielono ją na zadania. Pierwszym z nich było zagospodarowanie otoczenia zbiornika i budpwa dróg. Drugie zakładało budowe obiektów podstawowych. Po zatwierdzeniu Założeń Techniczno-Ekonomicznych(ZTE) dotyczących pierwszego zadania, w roku 1971 przystąpiono do realizacji. Cztery lata później rozpoczęto budowę obiektów podstawowych. W 1986 roku, rząd wydał decyzję o rozszerzeniu zadania ZZW Czorsztyn o budowę oczyszczalni w zlewni Dunajca powyżej zapory Sromowce Wyzne. W 1986 roku przełożono koryto Dunajca przez sztolnie energetyczno- spustowe w celu umożliwienia budowy zapory głównej. W 1994 roku oddano do użytku zaporę, zbiornik i Elektrownię Wodną Sromowce Wyżne. W nastęonym roku zakończone sypanie korpusu zapory i rozpoczeto roboty wykończeniowe (droga po koronie, zagospodarowanie skarpy powietrznej). Napełniono również zbiornik Czorsztyn-Niedzica powyżej rzędnej 512.00 m.n.p.m. zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Srodowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu dla poprowadzenia rozruchu elektrowni.Przygotowano również czaszę zbiornika powyzej rzędnej 512.00 do napelnienia. Dokończono obwałowania ochronne dla miejscowości Frydman, Dębno i Kluszkowce wraz z urządzeniami. Zakończono budowę oczyszczalni ścieków w miejscowościach leżących wokół zbiornika czorsztyńskiego i w Nowym Targu. Rozpoczęła się zabudowa techniczna i biologiczna brzegów zbiornika głównego. Zaczęto też realizować zieleń ochronną i uzupełniającą. Kontynuowano regulację dopływów do zbiornika. Odrestaurowano Zamek Niedzicki i zakończono rozbiórkę obiektów zabytkowych, które przygotowano do przeniesienia do muzeum-skansenu. Zakończono badania archeologiczne oraz w tym samym czasie prowadzono rozruchy obiektów. Rok 1996 zakończył budowę zapory niedzickiej. Napełniono zbiornik Czorsztyn-Niedzica powyżej rzędnej oraz kontynuowano budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach położonych w zlewni zbiornika. Dobiegła też końca zabudowa biologicznai techniczna brzegów. W dalszym ciągu prowadzono roboty regulacyjne na dopływach jak równiez realizowano zieleń. zakończyły się prace przy utrwaleniu ruin zamku Czorsztyn. W tym czasie budowano także skansen, prowadzono rozruchy i przygotowywano do eksploatacji obiektów zadania ZZW Czorsztyn. W 1997 zakończono budowę kanalizacji i oczyszczalni. Wykonano zieleń, dobiegły końca roboty regulacyjne i przekazano obiekty do eksploatacji. Poprowadzono prace wykończeniowe i estetyzacyjne.
.
.

Podobne prace

Do góry