Ocena brak

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Uniwersalny Rozwiązywacz Problemów A. Newella i H. Simona

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

- Podstawę stanowi symulacja komputerowa  (początek sztucznej inteligencji)

- Ustanowili nową def rygoru, która zmieniła sposób teoretyzowania

- Symulacja komputerowa może wykorzystywać możliwości komputera aby wyprowadzić predykcje z teorii naukowych. Pozwoliły one na badanie złożoności

- Wiele teorii zależy od tej, np. warunkowanie zwierząt, teoria ludzkiej pamięci, teoria neuronalnych podstaw uczenia się

- To teoria kontrowersyjna, nie wszyscy chcą porównywać mózg do komputera

- Pokazali jak wiedza może być oddzielona od zachowania i nadal ujawniać się w postaci zachowania.

- Rygorystyczne teorie uczenia się mogą dopuszczać konstrukty umysłowe. Tym samym zniósł zakazy wobe mentalizmu, wprowadzonego jeszcze przez Watsona. Ustanowili podstawę dla rewolucji poznawczej, która zmieniła całą psychologię w teorię uczenia się.

- Głównym elementem był Uniwersalny Rozwiązywacz Problemów (GPS) – to symulacja komputerowa wykorzystująca sposób rozwijania wiedzy w trakcie rozwiązywania, zwany analizą środków-celów. Kroki:

a. zidentyfikuj główną różnicę między aktualną sytuacją i celem – skoncentruj się na celu

b. wybierz jakieś działanie, które wyeliminuje różnicę – wybierz środki i cele. Operator – w odniesieniu do działania czy środków. Jak R sprawcza

c. zastosuj operatora jeśli można. Jeśli nie , postaw cel, który może być osiągnięty dzięki operatorowi i zacznij od I kroku. Ten krok to stawianie podleców.

- Pokazali, że symulacja komputerowa może być stosowana do ścisłego modelowania złożonych procesów poznawczych i że metody rozwiązywania problemó pozwalają na przełożenie wiedzy na zachowanie.

Podobne prace

Do góry