Ocena brak

HIROSZIMA - miasto i port

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Miasto w Japonii (ok. 250 tys. mie­szkańców w 1945 r.), na które6 września 1945 r. amerykański sa­molot zrzucił bombę *atomową.Decyzję o zbombardowaniu nukle­arnym jednego z japońskich miastpodjął prezydent Harry *Trumanw kwietniu 1945 r. Specjaliści woj­skowi, uwzględniając warunki tere­nowe, sposób zabudowy, zalu­dnienie itp., wytypowali cztery mia­sta najbardziej odpowiednie jako cel ataku atomowego: Hiroszimę, Kokurę, Niigatę i *Nagasaki. Od czerwca 1945 r. 10 bombowców *B-29 tworzących Composite Group 509 odbywało loty ćwiczeb­ne nad tymi miastami. 5 sierpnia o godz. 1.15 trzy samoloty zwia­dowcze wystartowały z bazy na wyspie Tinian w stronę Hiroszimy, Kokury i Nagasaki (Niigata zosta­ła skreślona z listy celów, gdyż wywiad doniósł, że znajduje się tam obóz jeńców amerykańskich).

O godz. 7.30 samolot zwiadowczy Straight Flush przekazał wiado­mość, że nad Hiroszimą panują do­bre warunki atmosferyczne, co prze­sądziło o ataku. Kamery filmowe zainstalowane na pokładzie jednego z dwóch B-29 towarzyszących sa­molotowi z bombą atomową miały dokładnie zarejestrować przebieg i skutki wybuchu. 6 sierpnia 1945 r. po godz. 8.00 bombowiec o nazwie *„Enola Gay" pilotowany przez płk. Paula *Tibbetsa znalazł się nad Hiroszimą. Punktem celowania był most Aioi w centrum miasta, do­brze rozpoznawalny nawet z wy­sokości kilku tysięcy metrów ze względu na charakterystyczny kształt litery T (od jednego z przęsełbiegła odnoga na wyspę).

O godz.8.15 samolot zrzucił atomową bom­bę, która po 43 sekundach eksplodo­wała na wysokości ok. 580 m nadziemią, nad szpitalem Shima, w od­ległości 300 m na południowy wschód od punktu celowania. Po 1/10 000 sekundy kula ogniowa osiągnęła średnicę 28 m; jej tempe­ratura wynosiła ok. 300 000° C. Po 1 sekundzie średnica ognistej kul i powiększyła się do 280 m, a tempe­ratura na jej powierzchni wynosiła ok. 5000° C.

Wybuch zniszczył cał­kowicie zabudowania w promieniu 4000 m; na obszarze 121,7 km2 zburzył 7 tys. budynków, a 55 tys. domów spłonęło. Ocalało tylko 13 tys. domów. W chwili wybuchu w mieście prze­bywało ok. 350 tys. ludzi (stali mieszkańcy oraz uchodźcy z innych miast). Zginęło prawdopodobnie 78 tys. ludzi (31% mieszkańców), 14 tys. zaginęło, a 37 tys. odniosło rany. Do 10 sierpnia 1946 r. łączna liczba osób zabitych w czasie wybu­chu oraz zmarłych w wyniku ran i promieniowania wyniosła 118 661.

Podobne prace

Do góry