Ocena brak

Hipoteza redundancji kodowania

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

hipoteza redundancji kodowania - hipoteza zawarta w — Paivio modelu pamięci zakładająca, że przypominanie jest tym lepsze, im więcej kodów wzbudza bodziec. Materiały zakodowane w dwóch systemach reprezentacji - werbalnym i wyobrażeniowym - są trwalej pamiętane i łatwiej przypominane niż materiały zakodowane tylko w jednym systemie. Dzięki redundancji kodowania w procesie przypominania mogą być wykorzystane zarówno wskazówki werbalne, jak i obrazowe, a przypomnienie jest możliwe nawet po rozpadzie jednego kodu. Zc względu na niejednakowy dostęp do obu systemów prawdopodobieństwo redundancji kodowania jest większe w przypadku obrazów w porównaniu ze słowami oraz w przypadku słów konkretnych w porównaniu z abstrakcyjnymi. H.r.k. wyjaśnia wysoką skuteczność mediacji obrazowej w pamięci słów, wpływ  werbalizacji na pamięć obrazów oraz większość danych odnoszących się do efektu wyższości obrazu. 

Podobne prace

Do góry