Ocena brak

Hipoteza powtarzalności

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

hipoteza powtarzalności (ang, reappearance hypothesis) - termin używany przez U. Neissera na określenie poglądu, że zapis pamięciowy (—ślad pamięciowy) jest mniej lub bardziej wierną kopią rzeczywistości, która w razie potrzeby może być odtwarzana zasadniczo w formie nic zmienionej; jest to hipoteza raczej o charakterze historycznym, kwestionowana, gdyż zakłada niezmienność funkcjonowania umysłowego i zachowania danego osobnika; h.p. jest opozycyjna wobec —hipotezy wykorzystywania.

Podobne prace

Do góry