Ocena brak

Hipoteza

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012

Charakterystyka

Przypuszczenie lub domysł naukowy, wysunięty prowizorycznie dla wyjaśnienia jakiegoś faktu lub zbioru faktów, tworzona gdy dla pewnych zjawisk i faktów brakuje uzasadnienia w przyjętych teoriach, jej celem jest pomoc w odkryciu nieznanych przyczyn lub praw przyrody, wymaga sprawdzenia, które może dopiero potwierdzić lub obalić dany domysł.


Hipotezą w matematyce nazywamy jakieś zdanie, które jeszcze nie zostało udowodnione, ale jego dowód jest prawdopodobny.


Jeżeli rozpatrywane przypuszczenie dotyczy mechanizmu losowego generującego obserwacje, mówimy o hipotezie statystycznej. Hipotezy statystyczne podlegają weryfikacji dokonywanej za pomocą testów statystycznych. Zwykle obok tzw. Hipotezy zerowej , formułuje se tzw. hipotezę alternatywną, którą należy przyjąć w przypadku, gdy test statystyczny nakaże nam odrzucenie hipotezy zerowej.


Cechy hipotez


 • Prostota – im bardziej zawiła hipoteza tym trudniej ją weryfikować
 • Adekwatność – hipoteza musi być adekwatną odpowiedzią na postawiony problem badawczy
 • Konkretność – hipoteza nie powinna być zbyt ogólna
 • Oczywistość – hipoteza nie może być oczywista

Zasady budowy hipotez

Hipoteza jest zdaniem twierdzącym!


Poprawnie sformułowana hipoteza powinna posiadać wszystkie wyżej wymienione cechy.


Podczas formułowania hipotez wskazane jest używanie sformułowań typu :

 • „jeżeli......to......”
 • „im......tym......”

Prawidłowo określone hipotezy


 • Powinny wskazywać na jakieś nieznane dotąd aspekty badanych faktów, procesów, zjawisk uwarunkowań itp.
 • Powinny być w takim stopniu ogólne aby obejmowały swym zakresem wszystkie fakty, procesy czy zjawiska, których dotyczą.
 • Powinny być wolne od sprzeczności wewnętrznych, tzn. nie mogą zawierać zdań wzajemnie sprzecznych.
 • Nie powinny zawierać sformułowań, które nie wymagają żadnego dowodu czy weryfikacji, ponieważ są stwierdzeniami oczywistymi bądź frazesami.
 • Powinny być empirycznie sprawdzalne, czyli dające się zweryfikować tzn. potwierdzić lub odrzucić w toku badań.

 • Autor: Bogumiła Drygajło
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry