Ocena brak

Hipopotamy

Autor /Jana Dodano /31.01.2012

W rodzinie Hippopotamidae są dwa gatun­ki - hipopotam i hipopotam karłowaty. Są one przystosowane do życia w cał­kiem różnych środowiskach. Chociaż obydwa ga­tunki występują w Afryce, to hipopotam zasiedla rzeki i jeziora otoczone terenami trawiastymi, a hipopotam karłowaty jest tajemniczym miesz­kańcem lasów.
Odżywianie się.
Hipopotamy większość dnia spędzają zanurzone w wodzie, z której wystają im tylko końcówki noz­drzy. Każdej nocy zwierzęta wynurzają się mniej więcej na pięć godzin, aby się paść. Pokarm wyry­wają z korzeniami swymi szerokimi wargami. Taki sposób żerowania może często prowadzić do całko­witego zaniku roślinności wokół zbiornika, toteż w sytuacji wyczerpania się zasobów pokarmu mogą one wędrować kilka kilometrów do kolejnych miejsc żerowiskowych. W wodzie przemieszcza­ją się. idąc po dnie na końcach swych palców lub płynąc, a na ziemi idą po ścieżkach wydeptanych w wysokich trawach. Każdy hipopotam może zjeść w jedną noc około 40 kilogramów paszy.
Hipopotamy wydatkowują energię w stopniu bardzo małym, ponieważ większość czasu spędzają na leniuchowaniu w wodzie, gdzie siła wyporu zmniejsza ich ciężar; kiedy hipopotam płynie pod wodą, jest zwierzęciem pełnym gracji. Hipopotamy karłowate, które mają mniejszą masę ciała, spę­dzają więcej czasu na lądzie.
Życie rodzinne.
Hipopotamy karłowate żyją wyłącznie w małych grupach rodzinnych składających się z dorosłego samca, samicy i ich młodych. U hipopotamów je­den samiec kontroluje terytorium, na którym żyje wiele samic ze swymi młodymi; takie grupy mogą liczyć nawet do 150 osobników.
Przedstawiciele rodziny Hippopotamidae osią­gają dojrzałość płciową pomiędzy czwartym a jede­nastym rokiem życia, a do kopulacji dochodzi raz lub dwa razy w ciągu roku. Po okresie ciąży, trwa­jącej 240 dni u hipopotama i 190-210 dni u hipopotama karłowatego, samica zazwyczaj rodzi jedno (rzadko dwa) młode, które ssie mleko matki przez około osiem miesięcy.
Gładka skóra hipopotama jest przystosowana do wodnego trybu życia. Jej warstwa wierzchnia jest cienka i wysusza się pięć razy szybciej niż skóra człowieka. Z tego powodu w ciągu dnia hi­popotam musi przebywać pod wodą. Specjalne gru­czoły wydzielają kleisty, różowy płyn, który chro­ni skórę przed infekcjami i słońcem.

HIPOPOTAMY
Hipopotamy należą do rodziny Hippopotamidae.
Istnieją dwa gatunki:
Hipopotam (Hippopotamus amphibius)
Hipopotam karłowaty (Choeropsis liberiensis)

Podobne prace

Do góry