Ocena brak

Hinduizm

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Hinduizm jest religią wybitnie politeistyczną. Jest to największa tego typu religia, która zachowała się do naszych czasów. Najstarsze zapisy hinduiz­mu mówią o Indrze, bogu deszczu, Agni - bogu ognia oraz o kilku innych, mniej ważnych bóst­wach. Liczba bóstw stopniowo rosła, osiągając astronomiczne liczby. Dziś w hinduskim panteonie wiele bóstw to różne wcielenia, czy też postacie tego samego boga. Mimo usiłowań teologów hin­duizmu podejmujących próby scalenia systemu (obecnie w warstwie teoretycznej jest to religia nie­mal monoteistyczna, według której istnieje jeden byt ostateczny - Brahman), to jednak każdy hindus posiada w domu wizerunek swojego ulubionego boga. Brahman jest właściwie triadą - składa się na niego Brahma - Stwórca, Wisznu - ten który utrzymuje istnienie i porządek świata oraz Siwa -mający niszczycielską moc.
Hindusi wierzą, że każda dusza przechodzi przez wieczne koło narodzin i śmierci, którego celem ostatecznym jest rozpłynięcie się w Ostatecznej Rzeczywistości. Dusza może się odrodzić w zwie­rzęciu lub w człowieku; to, co się z nią stanie po śmierci, zależy od sumy uczynków z poprzednich wcieleń (karma). Zasada jest taka, że im więcej dobrych uczynków spełniło się w danym życiu, tym lepszej pozycji można się spodziewać w na­stępnym wcieleniu.

Podobne prace

Do góry