Ocena brak

HIŃCZA MARCIN SJ

Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012

ur. 28 X 1592 na Rusi, zm. 23 II
1668 w Poznaniu, popularyzator teologii.

Do zakonu wstąpił 1613 prawdopodobnie w Rzymie; 1616-
-17 studiował filozofię w Kaliszu i 1621-25 teologię w Poznaniu;
1627 został rektorem kolegium jez. w Gdańsku; wybrany
1633 prowincjałem zaangażował się w trwający spór z UJ o
szkoły jez. w Krakowie; 1636 objął rektorat kolegium krak.,
a 1642 został przełożonym domu profesów w Wilnie oraz doradcą
wizytatora prow, litewskiej;

1643-46 był rektorem kolegium
w Toruniu, 1650-54 ponownie rektorem kolegium krak.
i 1667 po raz drugi prowincjałem. Dorobek H. obejmuje
m.in. 2 mowy żałobne - Złota korona (Kr 1636), którą wygłosił
na pogrzebie Anny ze Sztembarku Ostrogskiej, i Klejnot
korony (Kr 1638) na cześć Anny z Jakubowic Ligęziny;

pozostawił też pisma popularno-ascetyczne, jak rozmyślania
o dzieciństwie Pana Jezusa Gloria in excelsis (Kr 1636) i Glos
Pański z Ewangelii adwentowych (Wl 1643) oraz prace o tematyce
pasyjnej Król Bolesny Jezus Chrystus (Lb 1631) i Matka
Bolesna Maryja (Kr 1665).

 

Sommervogel IV 392-393; Zaleski II 673-674; L. Grzebień, SPTK II 50-51.

Podobne prace

Do góry