Ocena brak

HILTON WALTER CRSA

Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012

ur. ok. 1330, zm. 24 III 1396
w Thurgarton k. Southwell (Nottinghamshire), ascet.-mist,
pisarz.

Studiował prawo kan. w Cambridge, a nast. ok. 1385 wstąpił
do zakonu w Thurgarton (wcześniej przez krótki czas był
pustelnikiem); współcześni cenili go głównie jako kierownika
duchowego.

Najważniejszym dziełem H. jest napisane dla
nieznanego eremity i wielokrotnie wznawiane The Scale of
Perfection (Lo 1494), składające się z 2 oddzielnych traktatów;
pierwszy zawiera praktyczne wskazówki i ukazuje sposoby
prowadzące do wyniszczenia w sobie „obrazu" grzechu i
ukształtowania „obrazu" Boga - co stanowi podstawę życia
kontemplacyjnego (H. rozróżnił życie aktywne, ascetyczno-
-kontemplacyjne i mist.); w drugim traktacie, przynoszącym
opis początkowych etapów życia mist., H. zerwał ze średniow.
przekonaniem, że doskonałość w życiu duchowym można
osiągnąć jedynie w klasztorze;

głosił potrzebę dostosowania
sposobów formowania duchowości do warunków egzystencji;
uważał, że kontemplacja jest skutkiem działania w nas
łaski Boga; także postęp w niej jest dobrowolnym darem
Boga i jego laską szczególną; nie należą do istoty kontemplacji
ani wewn. wizje, słowa czy też pociechy duchowe; postęp w doskonaleniu życia wewn. uzależnił H. od postawy służebnej
wobec innych.

Ponadto H. jest m.in. autorem The Goad
of Love (Lo 1952), będącego wolnym tłumaczeniem Stimulus
morís Jakuba z Mediolanu, oraz The Song of Angels (Lo
1521); uważany za jednego z największych ang. pisarzy mist.
XIV w., swoją oryginalność zaznaczył odejściem od neoplatońskiej
tradycji Pseudo-Dionizego Areopagity.

 

H.L. Gardner, Walter H. and the Mystical Tradition in England, Essays and Studies of the English Association 22(1936) 103-127; T.W. Coleman, English Mystics of the Fourteenth Century, Lo 1938, 106-130; G. Sitwell, Contemplation in „The Scale of Perfection", DRev 67(1949) 276-290, 68(1950) 21-34, 271-289; M.D. Knowles, The English Mystical Tradition, Lo 1961, 100-118; A.C. Hughes, Walter H. Directions to Contemplatives, R 1962; J.E. Milosh, „The Scale of Perfection" and the English Mystical Tradition, Madison (Wisconsin) 1966; M.D. Knowles, J. Russell-Smith, DSAM VII 525-530; BBKL II 872; M.G. Sargent, A New Manuscript of the Chasting of God's Children with an Ascription of Walter H., MAev 46(1977) 49-65.

Podobne prace

Do góry