Ocena brak

HIEROWSKI ZDZISŁAW

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

HIEROWSKI ZDZISŁAW, ur. 7 VII 1911 w Stubienku pod Przemyślem, zm. 14 XII 1967 w Katowicach, krytyk i historyk literatury, publicysta, tłumacz. W 1929-34 studiował filologię pol. na UJ pod kier. S. Kołaczkowskiego i S. Pigonia, 1936-37 współpracował z katów, pismem —> „Kuźnica", 1938-39 należał do red. mies. —> „Fantana". Po 1945 położył duże zasługi w organizacji życia lit. i kult. na Śląsku, m.in. jako wieloletni prezes katów, oddziału ZLP, współzałożyciel (1945) tyg. „Odra" w Katowicach i współred. tyg. o tejże nazwie we Wrocławiu (1958-60), red. kwartalników: 1952-56 „Śląsk Lit." i od 1959 -» „Zaranie Śląskie". Od 1960 w Śl. Instytucie Nauk. kierował pracownią historycznoliteracką. Związany przede wszystkim ze Śląskiem i środowiskami Ziem Zach., przeciwstawiał się w swej krytyce regionalistycznym uproszczeniom (25 lat literatury polskiej na Śląsku 1920-1945 1947, Cztery szkice: Jan Wiktor, Jan Brzoza, Gustaw Morcinek, Pola Gojawiczyńska 1957). Po 1959 skoncentrował się na badaniu piśmiennictwa śl. XIX i XX w., traktując je jako zjawisko socjol. o dużej doniosłości w procesach kształtowania świadomości nar. (Nauczyciel z Lubszy i inne szkice 1964, zarys syntet. Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939 1969); wznowił serię Pisarze Śląscy XIX i XX w.; red. antologii: Śląsk walczący. Poezja i pieśń (1946) i Pisarze śląscy XIX i XX wieku (1963). Z L. Brożkiem przygotował do druku W. Ogrodzińskiego Dzieje piśmiennictwa śląskiego (1965). Przełożył blisko 50 powieści i sztuk scen. z literatur, czes. i słowac. (m. in. J. Drdy, I. Olbrachta, J. Muchy, A. Lustiga, P. Karvaśa, V. Vanćury, D. Tatarki, I. Rusnaka), które także popularyzował i propagował jako krytyk (Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej 1945-1964 1966, szkice sprawozdawcze w Roczniku Literackim). Nagrody lit.: woj. katowickiego, za działalność przekładową (1958), Czes. Funduszu Lit. (1966) i mies. „Odra" (1967).

Szkice krytyczne, wybór i wstęp W. Nawrocki, Kat. 1975.

Mirosław Fazan

Podobne prace

Do góry