Ocena brak

Hierarchia zawodów i jej społeczne korelaty

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w nowe zawody stąd też potrzeba klasyfikacji zawodu

Istnieją dwa zasadnicze typy klasyfikacji

13 kategorii społeczno zawodowych :

 • najwyższa kadra państwowa

 • inteligencja nietechniczna

 • inżynierowie oraz inni specjaliści techniczni

 • technicy i mistrzowie

 • pracownicy umysłowi średniego szczebla

 • pracownicy biurowi

 • prywatni przedsiębiorcy

 • brygadziści

 • robotnicy wykorzystujący prace kwalifikowane

 • robotnicy prac pomocniczych produkcji

 • fizyczni pracownicy usług

 • robotnicy rolni

 • rolnicy i właściciele gospodarstw

Do góry