Ocena brak

HEYWOOD JOHN

Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012

ur. 1497(7), zm. 1580(?) w Lowanium,
pisarz i muzyk na służbie Henryka V I I I , magister oksfordzkiego
Broadgates Hall (obecnie Pembroke College).

Rozgłos uzyskał w czasach króla Edwarda V I ; popierał politykę
Marii I Tudor w sprawach Kościoła i państwa; należał
do kręgu Tomasza More i Rastellów; łączył niezłomną ortodoksyjność
przekonań z zapałem reformatora; za panowania
Elżbiety I zmuszony do emigracji, osiadł u jezuitów w Mechelen.

Jako organizator dworskich rozrywek teatralnych H.
pisał —» intermedia, w których postacie alegor. wypierane
były przez współcz. realistycznie kreowane typy mieszczan,
co dało początek nowoczesnej komedii; jest autorem 7 dramatów,
m.in. Johm-John the Husband, Tib his Wife, and Sir
John the Priest ( 1 5 3 3 ) , najbardziej znanego The Four P's (Lo
1569) oraz The Play of the Weather ( 1 5 3 3 ) , w którym (w formie
dysputy) porównuje niemożność dojścia do zgody w
sprawie najkorzystniejszej pogody z niemożnością ustalenia
stanowisk w sprawach rządów i religii; natomiast w alegor.
poemacie The Spider and the Fly (Lo 1556) H. ukazał walkę
między katolikami (muchy) a protestantami (pająki).

Znane
są też jego Epigrams (1562), zawierające ok. 600 tekstów i
popularny, obszerny dialog narracyjny (zachowany w wielu
wczesnych wyd.), będący niezastąpionym źródłem dla badaczy
popularnych przekonań epoki Tudorów. Dzieła zebrane
H. wydano pt. The Works of John H. ( I - I I I , Lo 1905-08).

 

R.W. Bolwell, The Life and Works of John H., NY 1921; R. la De Bére,
John H., Entertainer, Lo 1937; J. Maxwell, French Farce and John H.. Melbourne 1946; R.C. Johnson. John H., NY 1970.

Podobne prace

Do góry