Ocena brak

HETZER (Panzerjager 38 t) - działo

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Niemieckie działo samobieżne skon­struowane w 1943 r. w wyniku naci­sków gen. Heinza *Guderiana, in­spektora wojsk pancernych, który w marcu tego roku wskazał na ko­nieczność uzbrojenia oddziałów frontowych w lekkie niszczyciele czołgów. Zachowano podstawowe układy sterowania i przeniesienia napędu czołgu *PzKpfw 38(t), zmo­dyfikowano silnik Praga, którego pojemność zwiększono do 7750 cm3, uzyskując moc 158 KM. Czterooso­bową załogę osłaniał pancerz pochy­lony pod kątem 40° (boki i dolna przednia płyta) i 70° (górna przednia płyta). Główne uzbrojenie stanowiła zmodyfikowana armata kal. 75 mm z czołgu *PzKpfw IV z zapasem 41 nabojów; karabin maszynowy, umie­szczony na górze pojazdu, był sterowany zdalnie. Pierwsze 23 działa samobieżne wyprodukowano w kwietniu 1944 r. i w lipcu tego roku skierowano je do nowo formo­wanych jednostek niszczycieli czoł­gów

Panzerjagerabteilungen 731 i 743 oraz 15 i 76 dywizji piechoty. Do marca 1945 r. wyprodukowano 2584 pojazdy, z których 2496 prze­kazano armii. Na polu bitwy oka­zały się groźną bronią, aczkolwiek niewielki kąt ostrzału w poziomie zmuszał załogę do manewrowania całym pojazdem i stwarzał niebez­pieczeństwo wystawienia na pociski nieprzyjacielskie najsłabiej opance­rzonych (20 mm) burt.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

załoga 4 osoby silnik Praga AC/2 o mocy 158 KM

ciężar 15,75 t

pancerz 10-60 mm

1 działo PAK39 L/48 kal. 75 mm

1 karabin maszynowy MG 34 lub 42 kal. 7.9 mm

prędkość 38 km/h

zasięg 177 km

Podobne prace

Do góry