Ocena brak

HETZENAUER MICHAEL OFMCap

Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012

Imię chrzestne
Andrzej, ur. 30 XI 1860 w Zell k. Kufstein (Tyrol), zm. 4
VIII 1928 w Rzymie, biblista.

Do zakonu wstąpił 1878 w prow, tyrolskiej; po studiach
filoz.-teol. w Innsbrucku przyjął 1885 święcenia kapł.; nast.
do 1904 wykładał Pismo św. w seminarium zak. w Innsbrucku,
a od 1904 w pap. seminarium duch. św. Apolinarego w
Rzymie; od 1914 był konsultorem Pap. Komisji Biblijnej.

Wydał 48 pozycji książkowych i wiele artykułów nauk. poświęconych
przede wszystkim zagadnieniom bibl., a także historii
i duchowości zak. (m.in. Das Kapuzinerkloster in
Innsbruck. Das erste dieses Ordens in Deutschland, In 1893, i
Exercitia seraphicae devotionls, St 1898); był obrońcą doktryny
kat. zagrożonej przez —» modernizm; nadal znaczący jest
jego wkład w badania nad tekstem kryt. Pisma św.

Do najważniejszych
prac H. należą: AT graece et latine (I-II, In
1896-98, 19042), Wesen und Prinzipien der Bibelkritik auf katholischer
Grundlage (In 1900), Biblia Sacra Vulgatae editionis
ex ipsis exemplaribus vaticanis inter se atque cum indice
errorum corrigendorum collatis critice edita (I-III, In 1906,
Rb 1929), Theologla biblica sive scientla hlstoriae et religionis
utriusque Testamenti catholica I. Vetus Testamentům (Fri
1908), De recognitione principiorum criticae textus NT secundum
Adolf de Harnack (R 1920), De annis magisterii publia
Jesu Christi aliisque quaestionibus ad harmoniom evangelicam
spectantibus (R 1921), De genealogia Jesu Christi secundum
Matthaeum et Lucam (R 1923).

 

G.B. Frey, In memoria di Padre Michael H., R 1928; ACap 44(1928) 240-244 (bibliogr.); C. Neuner, Literarische Tätigkeit in der nordtiroler Kapuzinerprovinz, In 1929, 106-109; F. Felix, A Great Scriptural Exegete Michael H.. Bonaventura 2(1938) 190-199; I. Cecchetti, ECat VI 1428-1429; LexCap 1117-1118; J.Ch. Niklasch, LThK V 314; E. May, NCE VI 1091; Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali. Mi 1972, 379; BBKL II 794-795.

Podobne prace

Do góry