Ocena brak

HERRERA PEDRO de OP bp.

Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012

ur. 1548 w Sewilli, zm.
31 XII 1 6 3 0 w Salamance, teolog.

Do zakonu wstąpił 1566 w
Salamance; po studiach filoz.-teol. i przyjęciu święceń kapł.
specjalizował się w teologii, uzyskując 1595 tytuł magistra
teologii;

1604 otrzymał w drodze konkursu kierownictwo
pierwszej katedry teologii w Salamance (po D. Bañezie OP),
a 1 6 1 7 przejął in. katedrę teologii, ufundowaną przez króla
Filipa III; 1621 H. został bpem Wysp Kanaryjskich, 1622
bpem Túy i 1 6 3 0 bpem Tarragony. Uważany był za dobrego
interpretatora pism Tomasza z Akwinu i znawcę Pisma Św. ;
drukiem ukazały się Tractatus de Trinitate divi Thomae Aąuinatis
cum commentariis et disputationibus (Pavia 1927);

rękopisy
prac H.: De conceptione Deiparae Virginis, Tractatus de
usu sapienti saecularis in expositione Sacrarum Litterarum i
Tratado de uso y aplicación de la sabiduría seglar (quales son
las fabulas y historias profanas en los sermones o lecciones
sagradas) muy provechos para entender las sagradas Letras
przechowywane są w gen. archiwum zakonu w Rzymie.

 

EUIEA XXVII 1270; E. Mangenot, DThC VI 2312; A. D'Amato, ECat VI 1422.

Podobne prace

Do góry