Ocena brak

HERMANOWICZ JÓZEF MIC

Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012

Pseud. Wincuk Adważny,
ur. 4 III 1890 w Holszanach na Wileńszczyźnie, zm. 26
XII 1978 w Londynie, pisarz i poeta białoruski.

Po ukończeniu seminarium duch. w Wilnie przyjął 1913
święcenia kapł., po czym był wikariuszem w kilku parafiach,
a 1924 wstąpił do marianów; 1932-36 pracował w szkole w
Harbinie (Mandżuria) z archimandrytą F. —» Abrantowiczem
MIC; po powrocie do Wilna pełnił obowiązki prefekta kleryków,
a 1939 (na skutek zarządzenia zabraniającego działalności
marianom Białorusinom w Drui) powrócił do Mandżurii i
pracował z archimandrytą A. — Cikoto, jako wicerektor
szkoły i wychowawca młodzieży; 1948 został aresztowany
przez władze chiń. i osadzony w obozie w ZSRR (Czyta, Irkuck,
nast. w łagrze na Syberii);

od 1955 pracował w Polsce
w duszpasterstwie; 1959 wyjechał do Rzymu, nast. odwiedził
Stany Zjedn., Australię, Nową Zelandię i na stałe osiadł w
Londynie, gdzie pracował w ośrodku duszpasterstwa i kultury
białoruskiej (prowadzonym przez marianów pod kierunkiem
bpa Cz. Sipowicza MIC).

Ze spuścizny literackiej H. najbardziej znana jest opisująca
życie obozowe książka Chiny, Sybir, Moskwa (Lo 1966); pisał
też bajki, opowiadania, pouczenia mor. i rozważania rei.
przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego twórczość
lit., m.in. Jak Kaziuk sabrausia da spowiedzi (Wl
1928), Kaziukowaje zanimstwa (Wl 1929), Adam i Anielka
(Wl 1931) i Kaniok-Harbuniok (Wl 1932), nie jest w Polsce
szerzej znana i nie została naukowo opracowana. Stanowisko
H. nie zawsze było zgodne z polityką ówczesnych władz pol.,
które uważały go za białoruskiego nacjonalistę.

 

T. Podziawo, Trochę wieści z Charbina. Oriens 7(1939) 27; Ajclec Jazef H. - życie i twórczość, Bożym Szljacham 17(1964) 9-12; Marianie 1673-1973, R 1975, 232-235, 242, 257; Swiatoi pamiaci ajclec Jazef H., Bożym Szljacham 31(1979) 25-32; J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Lo 1987. 308.

Podobne prace

Do góry