Ocena brak

Herezje w średniowiecznej Europie: tło społeczne i religijne

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  spór między szkołami filozoficzno – teologicznymi w Antiochii i Aleksandrii, pierwsza starała się pogodzić dogmaty chrześcijańskie z rozumem, druga za mistycyzmem

-  IV-V w. – ruch opozycyjny najbardziej rozwiniętych prowincji – Syrii, Egiptu, przeciw wyzyskowi stolicy i administracji rzymskiej – monofizyci

-  cofająca się hellenizacja wschodnich prowincji

-  XII w. – szerzenie się doktryny abligensów we Francji

*  podjęcie „wojny krzyżowej” przez Innocentego IV

sądy inkwizycyjne – Grzegorz IX, powierzone zakonom żebraczym

Podobne prace

Do góry