Ocena brak

Herbert Simon

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011

Herbert A. Simon był przedstawicielem nurtu uniwersalistycznego. Urodził się w 1916 r. w Wisconsin.


Dorobek

Odbył studia na uniwersytecie w Chicago. W późniejszym okresie pracował jako profesor na uniwersytecie w Illinois. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk politycznych. Był również profesorem na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburgu. Interesował się administracją, psychologią, socjologią i teorią informacji. W 1967 r. został członkiem Amerykańskiej Krajowej Akademii Nauk. Był też członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Ekonometrycznego. Za swoją działalność otrzymał dwie nagrody: nagrodę im. Turinga oraz w 1978 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.Zasługi

Do zasług tudzież dorobku Simona zaliczają się:

  • Wkład w teorię podejmowania decyzji w organizacjach (Nagroda Nobla),
  • Pionierska rola w badaniach dotyczących stosowania komputerów do stymulowania procesów myślowych człowieka,
  • Współtwórca szkoły decyzyjnej skupiającej się na czynnikach decyzyjnych w organizacjach, pozostałe zaś uznawane były za drugorzędne, chyba że mają wpływ na podejmowanie decyzji,
  • Współautor prawa Hawkinsa i Simona dotyczącej modelu input-output.

Największe jego dzieło "Działanie administracji" z 1947 r. - nawiązuje tu do poglądów Barnard|Chestera Barnarda, von Neumana oraz Morgensterna. Użyte tu słowo administracja nie oznacza bynajmniej czynności administracyjnych, ale organizację. W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Wyróżnia tu dwa rodzaje ludzi, których charakteryzują różne sposoby podejmowania decyzji: "człowiek ekonomiczny" - kieruje się racjonalnością, działa on zgodnie z zasadami teorii ekonomii, biorąc przy tym pod uwagę wiele czynników zewnętrznych - teoria maksymalnego zysku; natomiast "człowiek organizacji" dokonuje wyborów zadowalających - teoria zysków satysfakcjonujących.


Zajmował się tez problemem centralizacji i decentralizacji. Zaletą tej pierwszej jest koordynacja i odpowiedzialność, zaś drugiej niskie koszty podejmowania decyzji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.


Autor: Anna Góralska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry