Ocena brak

HERBERT MARCUSE 1898 – 1979

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Inspiracje ideologiczne: Hegel, Marks, Freud.

Całość analizy społecznej związaną z tezą psychoanalityczną. (rozpoczęła badania nad psychologią społeczną). Patrzy na politykę z perspektywy tego co nieuświadomione. Podstawowa jego teza: założenie że rozwój społeczny postępuje w wyniku ścierania się 2 wątków, Eros i Cywilizacja. Dobry z natury człowiek potrzebuje równości i miłości, a cywilizacja zabija w nim te naturalne popędy i tworzą represyjność która ma charakter polityczno ekonomiczny a szczególnie z mass mediów a rewolucją techniczną. Cywilizacja ukształtowała człowieka jednowymiarowego ( człowiek upodobniony jeden do drugiego także ze względu na myślenie i potrzeby, ma stępiony krytycyzm, jest konformistą). Świadoma manipulacja. Klasa robotnicza utraciła swój dawny potencjał rewolucyjny. Marcuse wierzył że referowanie społeczeństwa przyniesie zmiany, że wyzwoli człowieka. Próbował łączyć Marksa i Freuda. Twierdził że następuje postęp za który człowiek płaci cenę utraty wolności. W konfrontacji człowiek maiła uświadomić sobie czym jest wolność i wreszcie odczuć zniewolenie. Rewolucja dwóch mitów:

1. który symbolizuje obowiązek i konieczność – mit Prometeusza,

2. Który symbolizuje pełną wolność i miłość – mit Orfeusza.

Marcuse proponuje zamianę mitu Prometeusza na mit Orfeusza. Zahamowanie w sferze seksualnej implikuje całość życia społecznego. Dążeniem każdego człowieka jest przyjemność. Miłość powinna wyprzeć politykę. Był surowym krytykiem społeczności amerykanizacji, który poddał cały swój byt pracy, ale nie wiadomo po co. Środki masowego przekazu racjonalizują to co nie racjonalne, one budują w nas potrzeby których tak naprawdę nie mamy, tworzą kult pracy kosztem wypoczynku. Społeczność amerykańska – fascynacja dobrami materialnymi a nawet tolerancja przybrała cechy represyjności, nawet akty prawne w rzeczywistości niczego nie gwarantują ( to społeczność narzuca nam normy, którymi się kierujemy.) Człowiek jednowymiarowy – ma skrzywioną świadomość. Społeczność Homogeniczna.

Do góry