Ocena brak

HERAKLAS z ALEKSANDRII Św. bp.

Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012

Żył ok. 180-247,
filozof.

Był bratem Plutarcha, męczennika aleks. z 202 i uczył
się filozofii w szkole Amoniusza Sakkasa (EuzebHist VI
15.19.26.31.35; VII 7); filozofię uprawiał także wtedy, gdy
został członkiem prezbiterionu aleks.; w okresie prześladowań
chrześcijan za ces. Septymiusza Sewera był uczniem
Orygenesa w jego szkole katechet. (—> aleksandryjska szkoła
egzegetyczna);

gruntowne wykształcenie H. i pobożność
sprawiły, że po reorganizacji szkoły Orygenes powierzył mu
nauczanie katechumenów, być może także wykładanie przedmiotów
wchodzących w zakres ogólnego kształcenia średniego
- dialektyki, fizyki, geometrii; po opuszczeniu Aleksandrii
przez Orygenesa (230) H. objął kierownictwo szkoły, którą
zarządzał 16 lat;

231 wybrano go bpem Aleksandrii; jako bp
wykluczał z Kościoła zwolenników herezji, a do jedności
kośc. przyjmował ponownie po pubi, wyjawieniu błędów, nie
żądając powtórnego chrztu; do tych wskazań stosował się
jego następca bp — Dionizy Wielki; pisma H. nie zachowały
się; wspomnienie liturg. 14 VII.

 

Bardenhewer II 195-196; H. Crouzel, LThK V 236-237; P.T. Camelot, Catholicisme V 627-628; P. Burchi, BS IV 1279-1280; T.A. Zajkowski, SWP 184; M. Michalski. Antologia literatury patrystycznej. Wwa 1975. I 334, 335; Altaner-Stuiber(pol.) 285.

Podobne prace

Do góry