Ocena brak

HENRYK VI (1)

Autor /Toma Dodano /16.10.2012

ur. 1165 w Nijmegen (Holandia), zm. 28
IX 1197 w Mesynie (Sycylia), ces. rzymski od 1191.

Jako syn —» Fryderyka I Barbarossy wybrany został 1169
na króla niem.; 1186 ożenił się z Konstancją, dziedziczką tronu
sycylijskiego; dopuszczony przez ojca do współrządów,
sprawował 1189-90 regencję w Niemczech w czasie III krucjaty,
w której zginął jego ojciec; za cenę okupu i uznania zależności
lennej oraz pośrednictwa w sporze z gwelfami (—> gibelini
i gwelfowie) uwolnił wziętego do niewoli króla ang.
Ryszarda Lwie Serce;

broniąc praw żony, opanował Sycylię
(po śmierci Tankreda, 1194) i utrwalił swe wpływy na całym
półwyspie kosztem praw Państwa Kośc; w sprawowaniu władzy
oparł się na niem. wojskach; realizując uniwersalno-polityczne
plany dynastyczne, ożeni! 1194 swego brata Filipa
Szwabskiego z córką ces. bizantyjskiego Izaaka II Angelosa;

potwierdzeniem praw do korony i obietnicą krucjaty doprowadził
1195 do uznania zależności lennej królów Cypru i Armenii;
zmierzając do przywrócenia prestiżu Niemiec w Ziemi
Świętej, hegemonii nad basenem M. Śródziemnego, a także
pomniejszenia mor. i polit, wpływów papiestwa, podjął się
organizacji krucjaty, podczas przygotowywania której nagle
zmarł.

 

J. Caro, Die Beziehungen H. zur römischen Kurie während der Jahre 1190-1197, B 1902; W. Leonhardt, Der Kreuzzugsplan Kaiser H., L 1913; J. Haller, Kaiser H. und die römische Kirche, Mn 1915, Da 19622; W. Cohn, Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sizilien, Br 1925; V. Pfaff, Kaiser H. höchstes Angebot an die Römische Kurie (1196). Hei 1927; W. Wohlfahrt. Kaiser H. und die oberitalienischen Städte, Hei 1939; Runciman III (pol.); P. Zerbi, Papato, impero e „Respublica Christiana" dal 1187 al 1198, Mi 1955; H.M. Schaller, NDB VIII 323-326 (bibliogr.); K. Jordan, Papst Cölestln III. und dle Weifen zu beginn seines Pontifikats, ADipl 23(1977) 242-256; P. Csendes, Die Kanzlei Kaiser H.. W 1981.

Podobne prace

Do góry