Ocena brak

HENRYK VI

Autor /Toma Dodano /16.10.2012

ur. 18 III 1294, zm. 24 XI 1335 we Wrocławiu,
syn Henryka V Grubego, ostatni udzielny książę
Wrocławia.

Po śmierci ojca (1296) nieletniego H. (z 2 braćmi) wychowywał
kolejno jego stryj Bolesław I (świdnicki), bp Henryk
z Wierzbna i król czes. Wacław II; 1311 H. otrzymał księstwo
wrocł.; konflikty z braćmi nie sprzyjały utrzymaniu jedności
polit, z książętami pol., dążącymi do odrodzenia monarchii;

pod wpływem doradców niem. uznał się lennikiem ces. Ludwika
IV Bawarskiego (lenno H. odrzucił 1323 król Władysław
Łokietek), w zamian za przywilej (20 IV 1324) uznający
prawo dziedziczenia księstwa wrocł. przez linię żeńską; H.
oddał się także w opiekę pap. Janowi XXII;

1323-25 utrzymywał
przyjazne stosunki z zak. krzyżackim, zawierając z
jego wielkim mistrzem Wernerem von Orseln przymierze w
Toruniu (5 V 1327), zapewniające H. opiekę; pod wpływem
filoczes. mieszczaństwa Wrocławia zawarł układ (5 IV 1327)
z królem czes. Janem Luksemburskim, zatrzymując dożywotnio
Wrocław, a księstwo wrocł. przekazał na rzecz korony
czes.; miastu nadał przywileje handlowe i celne; pochowany
został u klarysek wrocł., gdzie ksienią była jedna z 3 córek.

 

S. Zajączkowski, Polska a zakon krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka, Lw 1929 (passim); T. Silnicki, Biskup Nanker, Wwa 1953, 65-82; W. Dlugoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński, Dzieje Wrocławia do roku 1807, Wwa 1958, 168-170; K. Maleczyński, PSB IX 411; J.J. Menzel, NDB VIII 397-398; Jasiński I 174-176.

Podobne prace

Do góry