Ocena brak

HENRYK III GŁOGOWSKI

Autor /Toma Dodano /16.10.2012

ur. między 1251-60, zm. 9
XII 1309 w Głogowie, książę głogowski i wielkopolski, syn
Konrada I Głogowskiego i Salomei, córki Władysława Odonica.

Po śmierci ojca (1273-74) został dziedzicem Głogowa; 1277
opowiedział się za księciem wrocł. Henrykiem IV Probusem
i wziął udział (z Przemysłem II, księciem pozn.) w wyprawie
zbrojnej przeciw pretendentowi Bolesławowi II Rogatce i
jego synowi Henrykowi V Grubemu, z którym przegrał bitwę
pod Stolcem k. Ząbkowic Śląskich (24 IV 1277); popierał
Probusa w walce o Kraków, a 1290 uzyskał nowe posiadłości
śląskie; walcząc z Władysławem Łokietkiem o Wielkopolskę,
przyznaną mu przez króla Przemyśla II, zawarł z nim w Krzywiniu
(10 III 1296), układ pokojowy, zrzekając się rządów
nad znaczną częścią tej dzielnicy (przy H. pozostała jedynie
część pd.-zach.); wbrew warunkom ugody wszczął kampanię
wojenną i 1298 dotarł do Kościana, gdzie pozyskał wyższe
duchowieństwo (uznała jego prawa Wielkopolska), wydając
przywilej (24 VI 1298) dla abpa Jakuba Świnki, bpa pozn.
A. Zaremby (przyznał mu wieczyście urząd kanclerski w zjednoczonym
królestwie) i bpa włocł. Wisława; 1301 przyjął
tytuł „dziedzica Królestwa Polskiego", kwestionując tym samym
prawo koronowanego 1300 króla czes. Wacława II do
tronu pol.; 1306 zajął Poznań i resztę Wielkopolski.

Rządził
energicznie, tępił m.in. rozboje i złodziejstwo, nakładał wysokie
podatki; popierając Niemców i Ślązaków, zraził do siebie
miejscowe możnowładztwo i duchowieństwo, m.in. Jakuba
Świnkę; nie zdołał doprowadzić do swojej koronacji na
króla pol.; jego synowie (5), których „oplatali Niemcy", spowodowali
rozbicie księstwa śląskiego.

W —» Głogowie H.
ufundował 1307 klaryskom klasztor i kościół Św. Krzyża,
hojnie też obdarował cystersów w - Lubiążu (został tu pochowany
wraz z 3 córkami).

 

J. Dąbrowski, Dzieje polityczne Śląska w latach 1290-1402, w: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, Kr 1933, I 327-562; G.P. Hausdorf, Dle Plasten Schlesiens, Wr 1933 (passim); E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wr 1951 (passim); T. Silnicki, K. Gołąb, Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Wwa 1956 (passim); K. Maleczyński, Śląsk w epoce feudalnej, w: Historia Śląska, Wr 1960, I 1, 146-617; K. Pieradzka, PSB IX 410-411; J.J. Menzel, NDB VIII 398-399; Jasiński II 78-81; B. Zientara, Poczet królów i książąt polskich, Wwa 1978, 19874, 232-237; T. Jurek, Henryk Probus i H. Stosunki wzajemne w latach 1273-1290, SKHS 42(1987) 555-570.

Podobne prace

Do góry