Ocena brak

Henry Purcell

Autor /Burchard Dodano /09.04.2013

Henry Purcell (1659-1695) zmarł młodo, majac lat zaledwie 36. Pochodził z rodzinynadwornych muzyków; w wieku 6 lat spiewał w chórze przy Royal Chapel, muzyki uczył sieu Pelhama Humphreya.

Majac lat 22 został organista w opactwie westmin-sterskim, wczesniezaczyna komponowac. Był najwiekszym angielskim kompozytorem swoich czasów: |;ikpózniej Haendel i Bach, umiał jednoczyc w swojej twórczosci elementy obce, nie tylkowłoskiej muzyki, ale te francuskiej i niemieckiej. Potrafił łaczyc elementy ludowe i elementypopularnej muzyki angielskiej z wysokim poziomem rzemiosła szkolonego na muzyce obcej.Pisał niezwykle duo dla sceny.

W operze angielskiej w drugiej połowie XVII wieku pojawiasie rodzima forma muzyki dramatycznej, tzw. maska, opera ceremonialna w swoimcharakterze, łaczaca poezje, spiew i taniec z muzyka instrumentalna o coraz ambitniejszychrysach. Purcelijest autorem a 54 utworów tego typu oraz bardzo popularnych w jego czasachopracowan szekspirowskich z muzyka.

Należą tu przede wszystkim przeróbki dzieł Szekspira,jak Tymon . l/('/k'; i7\. 1690. czy Burza. 1645. W r. 1689 powstaje jedyna opera Purcella Dietomul Aeneas. Pisał te liczne dzieła wokalne. 68 anthemów (antyfony chóralne lub solowe zbasso continuo, oparte na tekscie biblijnym), piesni, hymny, ody, osmiogłosowe le Denni ikantaty swieckie (tzw. \\ cicome songs).

Jest autorem 12 sonat triowych, 10 sonatkwartetowych, dziet organowych i klawesynowych, uwolnionych od intelektualizmu polifonicznego. Pm-cell był smiałym harmonikiem, bardzo autentycznym prekursoremHaendki. który wiele mu zawdzieczał. Byt talentem wszechstronnym, twórca angielskiejmuzyki narodowej.

Podobne prace

Do góry