Ocena brak

HENLEIN KONRAD (1898-1945) - polityk

Autor /danonek Dodano /24.02.2011

Przywódca nazistowskiej partii Niemców sudeckich działającej na terenie Czechosłowacji. Prowadzo­na przez jego partię akcja na rzecz przyłączenia do Rzeszy tzw. Sude-tenlandu, zamieszkałego przez ok. 3 min Niemców, stała się podstawą żądań aneksyjnych wobec Czecho­słowacji, wysuwanych przez Adolfa Hitlera, a spełnionych na mocy po­rozumienia zawartego w *Mona-chium we wrześniu 1938 r.W paź­dzierniku tego roku Henlein objął stanowisko gauleitera Sudetenlan-du.

Aresztowany przez aliantów w 1945 r., popełnił samobójstwo, zanim stanął przed sądem.

Podobne prace

Do góry