Ocena brak

HELTMAN WIKTOR

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

HELTMAN WIKTOR, ur. 23 XII 1796 w Wierzchowicach (Podlasie), zm. 16 VII 1874 w Schaerbeek (Belgia), działacz polit., publicysta. Uczestnik konspiracji młodzieży w zaborze ros. (m. in. Zw. Wolnych Polaków, którego jawny organ, „Dekadę Pol.", 1821 redagował), uwięziony i wcielony do wojska, dostawszy się do niewoli, brał udział w ostatnich walkach powstańczych 1831. Na emigracji był jednym z naj-czynniejszych członków i gł. teoretykiem TDP. Redagował Manifest 1836 i inne akty pólit., 1835-42 i 1846-48 wchodził w skład Centralizacji, z której ramienia działał w kraju 1844-45,1846i 1848 (m. in. redagował z J.K. Podoleckim we Lwowie „Dziennik Stanisławowski") oraz 1849 w Dreźnie i Badenii. Prasę TDP (gł. „Demokratę Pol." i „Pismo TDP") wspierał organizacyjnie i własnymi artykułami, w których systematyzował i rozwijał doktrynę Towarzystwa na tle aktualnej sytuacji i wybór Demokracja polska na emigracji 1866); z J.N. Janowskim, z którym łączyła H. wieloletnia przyj-aźń, redagował „Przegląd Dziejów Polskich". Przeniósłszy się 1850 do Belgii, porzucił czynne życie polityczne. Wydał m. in. broszurę agitacyjną Boże słowa do ludu polskiego (z L. Zienkowiczem, 1847).

W.H. i J.N. JANOWSKI Demokracja polska na emigracji, oprac, i wstęp H. Rzadkowska, W. 1965.

PSB 9 (H. Kozerska [Łuczakówna]); taż W.H., Poz. 1935.

Anna Mazanek

Podobne prace

Do góry