Ocena brak

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka, ur. 13 IV 1891 w Kosowie pod Gostyniem, historyk literatury ang. i pol., prozaik i poeta, tłumacz. Syn Tomasza i brat Wawrzyńca Skorupków, pamiętnikarzy ludowych. Od 1905 w Krakowie, studiował teologię na UJ, nast. anglistykę w Munster i Monachium (1916 poznał tu Przybyszewskiego), po wojnie w Poznaniu, zbliżył się do grupy „Zdroju". W 1922-39 nauczyciel gimn., od 1928 prowadził dział literatur anglosaskich w „Wiadomościach Literackich". W czasie okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu w Warszawie, 1946 habilitowany, 1951-61 prof. filologii ang. UW, 1950-52 wykładał równocześnie na UWr. Gł. miejsce zajmują w dorobku H. studia i szkice informacyjne dot. pisarzy ang. i amer., gł. Szekspira (pierwsza pol. biografia źródłowa Człowiek ze Stratfordu 1963, wyd. 3 rozsz. pt. Shakespeare 1974) oraz ich recepcji w Polsce (np. Polskie przekłady Miltona iPope'a 1928, Przekłady szekspirowskie w Polsce wczoraj i dziś 1954, przedr. w zbiorze Moje szekspiriana 1964). Świadek i znawca epoki Młodej Polski, najwięcej uwagi poświęcał Przybyszewskiemu (edycja Listów, t. 1-2 1937-38, t. 3 1954, źródłowa biografia Przybyszewski 1958, wyd. 3 1973) i postaciom z jego kręgu (szkice w zbiorze Meteory Młodej Polski 1969). Zajmował się przeszłością hist. i kulturą regionu wielkopol.-kuj., Śląska i Pomorza (Wpiastowskich grodach Pomorza Zachodniego 1946 - nagroda lit. m. Szczecina 1948, zbiór Dobranoc, miły książę. Ludzie, prace, wspomnienia 1971), również jako poeta (cykl wierszy, gł. sonetów, Nad Wartą, Noteciąi Obrą, t. 1-8 1931-38) i autor powieści hist., od wczesnego średniowiecza pol. (Zmierzch Popielidów 1964, Piotr i Skarbimir 1972, Kronika Maura 1973, Obrona Janka z Czarnkowa 1977, Apokryf śląski 1979), przez XVII w. (powieść o J.A. Komenskim Uczeń Amosa 1976) po Wiosnę Ludów (Pluton kosynierów 1958); ponadto przekłady z poezji ang. (m. in. antologia Liryka angielska XX wieku 1929) i bibl. (Pieśń nad pieśniami 1934), prace edytorskie.

W. FURMAŃCZYK Tabula gratulatoria. Na 85-lecie prof. H., UW Acta Philologica 9 (1979). .

Jan Wojnowski

Podobne prace

Do góry