Ocena brak

HELGESEN POUL, Paulus Heliae OCarm

Autor /Toma Dodano /16.10.2012

ur. ok. 1485
w Varbergu (Szwecja), zm. 1534, teolog-polemista.

Do zakonu wstąpił w Hełsing0r (Dania); 1519-22 był regensem
kolegium zak. w Kopenhadze, wykładowcą teologii
na tamtejszym uniw. i 1522-34 prowincjałem duńskim. Niechętny
scholastyce, przełożył na język duń. pisma —» Erazma
z Rotterdamu oraz postulował konieczność bibl. i human, podejścia
w teologii (m.in. łączenia pietas z eruditici); w Chronicon
Skibyense (wyd. Skiby Krtt>niken, K0b 1890) poddał krytyce
stosunki obyczajowe w Danii; reprezentował kat. reformę
kośc, zwalczając słowem i piórem reformację luterańską
(— Dania V).

Przedmiot polem. (duń. i łac.) rozpraw H.
(ok. 30) stanowiła obrona katolicyzmu, krytyka błędnych komentarzy
bibl. i tez protest., zwalczanie —» symonii i propagowanie
idei irenicznych. Pisma H. wydali M. Kristensen, P.
Severinsen i N.K. Andersen pt. Skrifter af Poul H. (I-VII,
K0b 1932-48).

 

J.O. Andersen, Dansk Blografisk Lekslkon, K0b 1936, IX 630-636; tenże, Paulus Helle, K0b 1936; S. Schottens, The Last Days of Paul H., The Sword 16(1953) 182-185; J. Smet, The Carmelites, R 1975, 172-173, 249-261; BBKL II 701-702 (bibliogr.).

Podobne prace

Do góry