Ocena brak

HEDONIZM

Autor /DomikB Dodano /07.11.2012

 

HEDONIZM (gr. hedone = przyjemność, rozkosz) ang. hedonism; fr. hedonisme; nm. Hedonismus

  1. Ogólna nazwa doktryn, według któ­rych przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyż­szym dobrem, właściwym celem życia i pra­wdziwym szczęściem (hedonizm etyczny — odmiana -^ eudajmonizmu); b) głównym motywem ludzkiego działania (hedonizm psychologiczny). Hedonizm występował w postaci skrajnej (Arystyp z Cyreny) lub umiarkowanej (Epikur). W czasach nowo­żytnych hedonizm w ujęciu —>utylitaryzmu reprezentowali J. Bentham (—> rachu­nek przyjemności) i J. St. Mill.

  2. pot. Postawa praktyczna polegająca na dążeniu do korzystania z wszelkich do­stępnych w życiu przyjemności.

Podobne prace

Do góry