Ocena brak

HEDGEHOG („Jeż") - bomba głębinowa

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Niewielkie bomby głębinowe wy­strzeliwane przed dziób okrętu po­zwalały zaatakować zanurzony okręt podwodny, gdy był on jeszcze w zasięgu fal *ASDIC-u. Wprowa­dzono je do uzbrojenia brytyjskich okrętów w styczniu 1942 r. Bomby odpalane elektrycznie z platformy na pokładzie okrętu wpadały do wo­dy w odległości 202 m przed dzio­bem, pokrywając kolisty obszar o promieniu 41 m i tonęły z pręd­kością 7 m/s. Wyposażone w zapal­niki kontaktowe, eksplodowały do­piero po zetknięciu się z kadłubem okrętu podwodnego, a słup wody wznoszący się po wybuchu był nie­omylnym znakiem celności strzału. Za pomocą tej broni zatopiono 50 okrętów podwodnych.

W 1944 r. okręty *Royal Navy wyposażono w wyrzutnie „pełno­wymiarowych" bomb głębinowych o nazwie Sąuid. Trzylufowy mio­tacz wystrzeliwał przed dziób okrę­tu bomby zawierające 135 kg ama-tolu. Eksplozję powodował zapalnik hydrostatyczny i wybuch bomby niszczył okręt podwodny ciśnieniem wody.

Do końca wojny za pomocą tej broni zatopiono 18 U-bootów.

Podobne prace

Do góry